Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord liever niet.

Zorg voor leren en leerlingen

We vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich goed voelen op IMB-Brugge. We willen een warme school zijn voor jongeren die elders uit de boot vallen of dreigen te vallen. We investeren heel wat tijd in extra persoonlijke leerlingbegeleiding, in studiekeuzebegeleiding, in compenserende maatregelen voor jongeren met specifieke leerproblemen.

Onthaallessen

Niet elke leerling start zijn schoolloopbaan op IMB. Voor wie later aanpikt, organiseren we bij de start van het schooljaar onthaallessen. Op die manier kan de studieachterstand snel weggewerkt worden.

Studiegebied handel en ondernemen
Handel, Handel-talen, Kantoor, Boekhouden-informatica
- boekhouden
- informatica
- dactylografische vaardigheden

Secretariaat-talen
- Duits
- secretariaat

Studiegebied verzorging
- onthaallessen "stagevoorbereiding" in 6 en 7
- instappakket in 5 Verzorging voor wie niet uit de tweede graad Verzorging-voeding komt

Leerlingen die in andere jaren of richtingen aanpikken, kunnen zich normaal gezien bijwerken met hulp van de vakleerkrachten.
Twijfel je eraan of een overstap mogelijk is, contacteer de school dan tijdig.

Leerlingenzorg

Op IMB streven we ernaar de leerlingen dat leerlingen zo goed mogelijk functioneren op school. We stellen het welbevinden van de leerlingen voorop. Als er zich problemen voordoen op sociaal-emotioneel vlak, dan proberen we samen met de leerling een gepaste ondersteuning te zoeken.

Het begeleiden van leerlingen gebeurt in de eerste plaats door alle personeelsleden. De klasleerkracht kan hierbij een spilfiguur zijn.

Je kan met je zorg of verhaal ook terecht bij de leerlingenbegeleider, de directie en/of CLB-medewerker.

Als de problematiek te complex wordt en de draagkracht van de school overstijgt, kan er doorverwezen worden naar externe hulpverleningsdiensten. Dit gebeurt doorgaans door de CLB-medewerker, in overleg met de betrokken jongere. Bij de begeleiding van de leerling worden de ouders zoveel mogelijk geïnformeerd en actief betrokken. We houden daarbij steeds het belang van de leerling voor ogen.

Leerlingen worden bij het begin van het schooljaar geïnformeerd over hoe ze de leerlingbegeleiding zelf kunnen bereiken. Het vaste lokaal van de leerlingbegeleider bevindt zich ook op een centrale plek in de school.

De leerlingbegeleiding heeft geen beroepsgeheim maar heeft de plicht om heel discreet om te gaan met de verkregen informatie. De leerlingbegeleider is geen therapeut maar biedt in de eerste plaats een luisterend oor.

Klasuur en klasleerkracht

Elke klas heeft zijn eigen klasleerkracht. Je klasleerkracht zorgt voor een aantal praktische zaken, begeleidt je op een aantal activiteiten, is de gangmaker van zijn klas, maar hij/zij is er vooral voor jou. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt binnen de school, je eerste luisterende oor.

Enkele keren per trimester heeft elke klas (2-7) een klasuur. Dat is een extra uur waarin tijd gemaakt wordt voor de klas of voor belangrijke zaken zoals studiekeuzebegeleiding.

In het eerste jaar heeft elke klas wekelijks een klasuur. De titularis is er dan telkens. Er is tijd voor de klas, voor "leren leren", voor praktische zaken, om enkele leerlingen wat extra uitleg te geven enz.

Terug naar overzicht