overlay

7de jaar Thuis- en bejaardenzorg

3de graad 7de specialisatie | Thuis- en bejaardenzorg (TBZ)
Werk vinden in de zorgsector,
alvast een zorg minder

Je specialiseert je in het 7e jaar Thuis- en bejaardenzorg om te werken met bejaarden. Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag. Het is belangrijk dat je flexibel en betrouwbaar bent. Je moet een beroepsgeheim kunnen respecteren en in team kunnen samenwerken. Je brengt respect op voor elke zorgvrager, je kunt verantwoordelijkheid dragen en je durft initiatief nemen.

Wie kan starten?

Wie geslaagd is in het zesde jaar Verzorging, kan zonder problemen starten in het 7e jaar Thuis- en bejaardenzorg.
In principe kunnen alle geslaagden uit het 6e jaar van een richting Personenzorg toegelaten worden tot het 7e specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg (TSO Gezondheids- en welzijnswetenschappen, TSO Jeugd- en gehandicaptenzorg, TSO Sociale en technische wetenschappen, BSO Organisatiehulp en BSO Verzorging). Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn. De school kan ook leerlingen toelaten uit een ander studiegebied. Dan heb je wel de toestemming nodig van de toelatingsklassenraad. Informeer je vooraf dus goed over je kansen. Wie niet uit de richting Verzorging komt, moet in het begin van het schooljaar een instroomcursus voor de beroepsgerichte vakken volgen. De school biedt deze aan.

Wat leer je?

In het 7de jaar doe je vooral veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Je loopt onder meer stage in een woon- en zorgcentrum en in de gezinszorg.

Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis. Je leert de vaardigheden om bejaarden te verzorgen. Daarnaast besteden we ook heel wat aandacht aan de omgang met en de psychologie van de bejaarde mens, de dementerende bejaarde, de palliatieve zorgvrager, de gehandicapte zorgvrager, de zorgvrager die psychisch ziek is ...

Almaar meer bejaarden blijven langer thuis. Je leert de knepen van het vak om de zorgvragende bejaarden te ondersteunen om zijn eigen huishouden te runnen en je draagt je steentje bij in de dagdagelijkse zorg.
Onze troeven
 
Praktische opleiding met grote kans op werk
Diploma secundair onderwijs, waarmee je verder kan studeren
Officiële beroepskwalificatie van zorgkundige