overlay

2de leerjaar A (Handel - TW - STW)

1ste graad 2de leerjaar A (Handel - TW - STV)
Een eerste keuze

In het tweede jaar A krijg je een groot pakket gemeenschappelijke vakken. Gedurende vijf uren per week kies je een vak. Je neemt op die manier als het ware een “optie” op een studierichting. Je hebt een jaar de tijd om te ervaren of de gekozen optie je wel ligt. Bevalt de keuze je, dan leg je voor dat vak een goede basis. Het is echter geen probleem om na de eerste graad van richting te veranderen als je toch liever een andere richting uitgaat. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om succesvol van studierichting te veranderen. Het tweede jaar is dus een sleuteljaar!

Wie kan starten?

Als je geslaagd bent in het eerste leerjaar A, dan kan je starten in het tweede gemeenschappelijk leerjaar.

Wat leer je?

Welke school je ook kiest, je krijgt in het tweede gemeenschappelijk jaar gedurende 24 lesuren per week overal dezelfde gemeenschappelijke basisvorming. Onze school kiest ervoor de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde te versterken met één uur. Daardoor zal je de leerstof grondiger beheersen.
Daarnaast moet je in het tweede leerjaar een basisoptie van 5 lesuren per week kiezen. Onze school biedt drie basisopties aan: Handel, Sociale en technische vorming en Techniek-wetenschappen. Op die manier maak je kennis met een studiegebied en kan je ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Deze keuze hoeft niet definitief te zijn. Je ervaringen zijn wel belangrijk als je in de 2e graad een echte studierichting moet kiezen. Dan kan je nog alle richtingen uit.

Basisopties
Handel
Je gaat graag met mensen om en je neemt graag initiatief. Je wil werken in een wereld waarin communicatie belangrijk is. Je houdt van werken met de computer. Je wil er graag meer over weten en er beter mee leren werken. Je leert onder meer met alle vingers typen. Je maakt kennis met een aantal typische begrippen en vaardigheden uit het dagelijkse economische leven. Je krijgt een brede vorming waarmee je nog veel richtingen uit kan. In de richting Handel is het belangrijk dat je ordelijk en nauwkeurig kan werken.

Sociale en technische vorming
Je bent graag “onder mensen” en je wil later ook met mensen werken. Je leert over de mens en zijn omgeving. Je bestudeert techniek en wetenschappen vanuit een mensgerichte invalshoek. Je oefent goede omgangsvormen. Je leert hoe je sociale contacten uitbouwt en onderhoudt. Je leert over voedingsmiddelen en voedingsstoffen en bereidt ook zelf maaltijden. We werken met thema’s!

Techniek-wetenschappen
Kies je voor Techniek-wetenschappen, dan heb je interesse voor natuurwetenschappen. Je zal al doende natuurwetenschappelijke kennis verwerven. Bij elke proef hoort een degelijke theoretische ondersteuning. Je leert ook een aantal ‘technieken’ die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn. De vakken biologie, chemie en fysica komen geïntegreerd aan bod. Op die manier is de optie Techniek-wetenschappen een zuivere STEM-richting!

Onze troeven
 
Een degelijk studiepeil
Kleine klassen
Rijk aanbod van excursies, middagsport, cultuur en leefsleutels
Warme school met extra zorg voor leerlingen
Open school zonder hoge muren in de groene rand rond Brugge