overlay

1ste leerjaar B

1ste graad 1ste leerjaar - Basis B
We werken aan jouw talenten

Proficiat! Je trekt binnenkort de deur van de basisschool dicht ... op naar het secundair! We weten dat je het in de basisschool niet altijd gemakkelijk hebt gehad. In 1B gaan we aan het werk met jouw talenten. Dat is het uitgangspunt. We gaan ervan uit dat les volgen ook aangenaam moet zijn. We willen een warme en stijlvolle school zijn. We willen dat je je snel thuis voelt. We zetten in op kleine klassen. En we helpen je de weg te vinden in de middelbare school. Zo hopen we de basis van een succesvolle toekomst te leggen.

Wie kan starten?

Je kan starten in 1B als je:
  • 12 jaar bent of wordt (ook al ben je niet geslaagd in het 6e leerjaar basisonderwijs),
  • het moeilijk hebt met leren, een (tijdelijke) leerachterstand hebt en/of nood hebt aan een sterke begeleiding bij het leren.

Wat leer je?

In 1B sta je als leerling centraal. We vinden het belangrijk dat je je goed voelt op school. Naar school gaan moet leuk zijn. We passen onze manier van werken aan: je krijgt les in kleine groepen en je leert al doende. We evalueren je manier van werken met het permanente evaluatiesysteem. Je krijgt geen grote toetsen op het einde van een trimester. Je kennen en kunnen wordt voortdurend geëvalueerd tijdens de verschillende lessen. Ook op de manier waarop je werkt, krijg je een quotatie. We sluiten het trimester af met een project rond één centraal thema.
Je maakt kennis met het secundair onderwijs. Je krijgt bijvoorbeeld les van verschillende leraren. We maken tijd om je te leren orde brengen in je schoolwerk. We helpen je om je werk te plannen, je boekentas te organiseren en we leren je ook hoe je een stuk leerstof kan studeren.
Op het einde van 1B moet je de leerstof op het niveau van het zesde leerjaar goed beheersen.

Onze troeven
 
Kleine klassen
Permanente evaluatie: geen proefwerken maar projecten
Rijk aanbod van excursies, middagsport, cultuur en leefsleutels
Warme school met extra zorg voor leerlingen
Open school zonder hoge muren in de groene rand rond Brugge