overlay

1ste leerjaar A

Eerste leerjaar A 1ste graad

Grote school, een kleine stap

Proficiat! Je trekt binnenkort de deur van de basisschool dicht … op naar het secundair! IMB-Brugge wil een warme en waarde(n)volle school zijn. We willen dat je je snel thuis voelt. We zetten in
op kleine klassen. We helpen je je weg te vinden in deze nieuwe omgeving. In het eerste jaar leggen we immers een kwalitatieve basis voor de rest van het secundair onderwijs.

Wie kan starten?

Ben je geslaagd in het 6de studiejaar van de basisschool? Dan kan je starten in het eerste jaar A.

Wat leer je?

Je krijgt een aantal algemene vakken. De meeste vakken kreeg je ook al in de basisschool. Je krijgt les van verschillende leerkrachten. Welke school je ook kiest, je krijgt gedurende 27 lesuren per week overal hetzelfde programma. Met de andere uren kan elke school het verschil maken. Onze school kiest ervoor de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde te versterken met één uur. De leerkrachten krijgen dus meer tijd om de leerstof te behandelen. Daardoor zal je ze grondiger beheersen. Zo ben je beter voorbereid op de volgende leerjaren.
Daarnaast krijgen onze leerlingen een uur per week de kans om hun eigen talenten te verkennen. We hopen dat ze op die manier een betere studiekeuze kunnen maken na het eerste jaar.
Tot slot is er één uur per week een klasuur, waarin onder meer “leren leren” en “sociale vaardigheden” aan bod komen.

Verken je talenten

Waar ben je goed in? In het “Verken je talentenuur” ontdek jij je sterktes. In korte projecten proef je van de specifi eke vakken die wij, maar ook andere scholen in de hogere jaren aanbieden. Telkens bieden we vier projecten aan. En jij kiest! Zo kan je onder andere meer aandacht geven aan STEM, aan sport, aan welzijn of aan je ondernemersvaardigheden.

Begeleide studie

IMB biedt “begeleide studie” aan na de gewone lesuren, tussen 16.10 u. en 17.00 u. We werken gedurende een korte periode intensief en in een klein groepje aan een nood rond leren en studeren: boekentas maken, plannen, grotere gehelen verwerken, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden enz. We overleggen nauwgezet met vakleerkrachten, ouders en de leerling.

En verder?

In het tweede gemeenschappelijk jaar biedt onze school drie opties aan: Handel, Sociale en technische vorming en STEM-Techniek-wetenschappen.

Onze troeven

Een degelijk studiepeil
Kleine klassen
 Rijk aanbod van excursies, middagsport, cultuur en leefsleutels
Warme school met extra zorg voor leerlingen
Open school zonder hoge muren in de groene rand rond Brugge

Download de flyer: