overlay

Dyslexie

We willen dat leerlingen zich goed voelen op onze school. We doen dan ook ons best opdat leerlingen met leerstoornissen (zoals dyslexie) ook de nodige schoolse competenties op het juiste niveau zouden kunnen verwerven.
Wie dyslexie heeft (met attest!), krijgt in september een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt aangepast aan de individuele noden en behoeften van de leerling. Nadien wordt het voorgelegd aan de klassenraad en de ouders. Leerbegeleiders volgen de jongeren met dyslexie nauwgezet op. Begin tweede trimester is er een oudercontact waarop ouders het zorgbeleid kunnen bespreken met de leerbegeleiders. Eventuele opmerkingen en suggesties worden opgenomen in het handelingsplan. In onze omgang met jongeren met dyslexie volgen we deze leidraad.
 

Accepteren

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat leerlingen met dyslexie alle kansen krijgen om optimaal te presteren. We tonen begrip voor hun problematiek, stellen een begeleidingsplan op maat voor en moedigen hen aan.
 

Stimuleren en begeleiden

We raden de leerlingen aan vooraan te zitten in de klas zodat de leerkracht ruim aandacht kan besteden aan hetgeen de leerling in de les noteert.
We zien op vraag van de leerlingen hun notities na en geven – indien nodig – een verbetersleutel mee.
We geven duidelijke instructies en leren de leerling ‘leren’. We kondigen toetsen en grote taken tijdig aan. We staan open voor hun hulpvraag.
We gebruiken zoveel mogelijk auditief en visueel materiaal.
 

Compenseren

We geven de leerlingen – indien ze dat wensen – meer tijd om een taak af te werken of om een boek te lezen.
We verplichten de leerlingen niet om aan het bord te werken of hardop te lezen.
We rekenen de spelfouten enkel mee bij taalvakken en dan alleen als er specifiek naar spelling of taalschat wordt gepeild.
Stelopdrachten worden beoordeeld op gedachtegang, structuur, zinsbouw, woordenschat, communicatief aspect, maar niet of minder op spelling.
Na afspraak laten we toe dat leerlingen met zware dysorthografie in de klas of bij de proefwerken gebruik maken van een laptop. Schriftelijke toetsen en/of proefwerken kunnen mondeling toegelicht worden.
We bieden de mogelijkheid om tijdens de proefwerken de taalvakken te laten voorlezen door de computer met de software SPRINT. Voor de niet-taalvakken kunnen ze hun proefwerken afleggen in de zorgklas waar ze over meer tijd beschikken.