overlay

Dyscalculie

We willen dat leerlingen zich goed voelen op onze school. We doen dan ook ons best opdat leerlingen met leerstoornissen (zoals dyscalculie) ook de nodige schoolse competenties op het juiste niveau zouden kunnen verwerven.
Wie dyscalculie heeft (met attest!), krijgt in september een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt aangepast aan de individuele noden en behoeften van de leerling. Nadien wordt het voorgelegd aan de klassenraad en de ouders. Leerbegeleiders volgen de jongeren met dyscalculie nauwgezet op. Begin tweede trimester is er een oudercontact waarop ouders het zorgbeleid kunnen bespreken met de leerbegeleiders. Eventuele opmerkingen en suggesties worden opgenomen in het handelingsplan.
In onze omgang met jongeren met dyscalculie volgen we deze leidraad.
 

Accepteren

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat leerlingen met dyscalculie alle kansen krijgen om optimaal te presteren. We tonen begrip voor hun problematiek, stellen een begeleidingsplan op maat voor en moedigen hen aan.
 

Stimuleren en begeleiden

We raden de leerlingen aan vooraan te zitten in de klas zodat de leerkracht ruim aandacht kan besteden aan hetgeen de leerling in de les noteert.
De leerling houdt zijn notities steeds goed bij. Hij noteert alles wat op bord komt (ook alle tussenstappen en tussenoplossingen). Hij mag de leerkracht vragen om de notities na te zien.
We geven duidelijke instructies en leren de leerling ‘leren’. We kondigen toetsen en grote taken tijdig aan. We staan open voor hun hulpvraag.
 

Compenseren

Leerlingen met dyscalculie mogen in de 2de en 3de graad een rekenmachine gebruiken wanneer in de oefening het rekenen niet centraal staat. In de 1ste graad is de toestemming van de leerkracht vereist bij gebruik van een rekenmachine.
Indien er veel te kennen theorie is voor een examen, kan de leerling in afspraak met de leerkracht eerst een deel krijgen waar enkel de theorie wordt ondervraagd. Vervolgens mag hij voor het oefeningendeel gebruik maken van een overzicht met de theorie.
We geven de leerlingen – indien ze dat wensen – meer tijd om een taak of toets af te werken.
Leerlingen met dyscalculie kunnen de proefwerken voor niet-taalvakken afleggen in de zorgklas waar ze over meer tijd beschikken. Leerlingen mogen aan de leerkracht met toezicht in de zorgklas vragen om een stukje examen voor te lezen (vb. getallen, formules, een bepaalde vraag).
Voor het examen krijgt de leerling een duidelijk overzicht van wat hij moet kennen en kunnen.
 

Dispenseren

Als het gaat over oefeningen waar het rekenen op zich van belang is, kan eventueel een eenvoudige rekenmachine toegelaten worden (waarmee je enkel +, -, x en : kan uitvoeren). De leerling zorgt ervoor dat hij over zo’n rekenmachine beschikt.
We verwachten van een leerling met dyscalculie geen letterlijke definities. Hij mag het probleem met eigen woorden uitleggen.
Voor toetsen en examens mag de leerling gebruik maken van een fiche met formules indien het gaat over 5 of meer dan 5 te kennen formules en van oplossingsschema’s.
Een aantal compenserende en dispenserende maatregelen voor dyscalculie worden niet toegestaan wanneer de kennis of beheersing noodzakelijk of cruciaal is voor het vak of de studierichting (meestal in sterk wiskundige richtingen).