overlay

Onze troeven

IMB, een school met een rijke inhoud
theoretisch-technische richtingen met degelijk studiepeil en grote slaagkansen in professioneel hoger onderwijs
praktische beroepsgerichte richtingen met toekomst in succesberoepen
rijk aanbod van excursies, middagsport, cultuur, leefsleutels, internationale contacten ...
warme school voor wie elders uit de boot dreigt te vallen, met extra zorg voor leerlingen: leren leren, begeleiding bij dyslexie of dyscalculie, studieloopbaanbegeleiding ...
school met een christelijke inspiratie

IMB, een school op mensenmaat
aangenaam onthaal voor nieuwe leerlingen
kleine klassen in de onthaaljaren en voor praktijklessen
intensieve persoonlijke stagebegeleiding in beroepsgerichte opleidingen
veel aandacht voor een goede studiekeuze
open school, zonder hoge muren en zonder hoge drempels, in de groene rand van Brugge

IMB, een school met stijl
een aangename sfeer met duidelijke leefregels
verzorgde en propere gebouwen
investeringen in degelijke vaklokalen, informatica