overlay

Historiek

Het Instituut Mariawende-Blydhove (IMB-Brugge) is op 1 september 1998 ontstaan door een fusie van het Instituut Blydhove (Assebroek) en het Instituut Mariawende (Sint-Kruis). In het kader van de onderwijsvernieuwingen zochten deze scholen reeds vroeger naar samenwerking. Zij realiseerden dit sinds 1988 onder één inrichtende macht. Ondanks de vele veranderingen wil de school haar oorspronkelijk ideaal trouw blijven en jonge mensen vormen tot blije en verantwoordelijke leden van de samenleving.


Historiek Blydhove

imb geschiedenisHet Instituut Blydhove werd opgericht in het begin van de jaren '50 en was oorspronkelijk een beroepsschool voor kinderverzorgsters. De sociëteit van Maria, een religieuze orde met veel aandacht voor de kinderzorg, was nauw betrokken bij de oprichting van de school. Op hetzelfde terrein als de school werd ook een kribbe gebouwd, zodat het voor de leerlingen mogelijk werd om veel praktijkervaring op te doen. In de loop van de jaren '80 werden nieuwe
afdelingen gestart, o.a. de technische afdeling Verpleegaspiranten. Naast kinderzorg werd nu ook meer aandacht besteed aan de bejaardenzorg. In alle afdelingen werd ernaar gestreefd om de leerlingen zoveel mogelijk kans te geven om hun theoretische kennis ook aan de praktijk te toetsen.


Historiek Mariawende

geschiedenis instituut mariawende blydhoveIn 1959 werd Mariawende als handelsschool voor meisjes opgericht door de Zusters van Maria van Pittem.
Stelselmatig werd de school vervolledigd met een hogere cyclus en finaliteitsjaren. In 1981 en 1982 werd het studieaanbod van de school ruimer door de oprichting van respectievelijk de studierichtingen Techniek- wetenschappen en Sociaal-technische wetenschappen. In 1983 was de invoering van het V.S.O. ("Vernieuwd Secundair Onderwijs") een feit. Dit was meteen de start van het gemengd onderwijs. Tegelijkertijd kwam de fusie tussen het Sint-Bernadette-Instituut (St.-Jozef) en Mariawende tot stand.

Omdat de schoolinfrastructuur ontoereikend begon te worden, werd een volledig nieuwe vleugel bijgebouwd. In 1986 werd de afdeling Kleding van St.-Jozef volledig overgebracht naar de vestiging te St.-Kruis. In 1989 werd de eenheidsstructuur ingevoerd.