overlay

Schoolraad

De schoolraad is een formele en verplichte participatievergadering waarin een delegatie van leerkrachten, ouders, leerlingen, lokale gemeenschap en de directie zetelen. De schoolraad vergadert enkele keren per schooljaar.

Deze thema's komen onder meer elk jaar ter sprake:
- het schoolreglement
- het studieaanbod
- enkele belangrijke data tijdens het schooljaar
- infrastructuur, bouwplannen

Elke geleding heeft de kans om thema's op de agenda te zetten.

Hier vindt u het huishoudelijk reglement en het kiesreglementvan de schoolraad.