overlay

Leerlingenraad

Op beide campussen is een leerlingenraad actief. Deze vergadert enkele keren per trimester, al dan niet met hulp van leerkrachten. De voorzitter van de leerlingenraad overloopt het verslag geregeld met de directie.

Je goed voelen op school, daar draait het toch allemaal om. Je brengt immers een groot deel van je wakkere tijd door op school. Als je je lekker in je vel voelt, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker: leren, studeren, met leerlingen en leerkrachten samenwerken… De school als place to be …stel je voor. Het is net dat wat je ook als leerlingenraad wil doen: mee voor een toffe school zorgen waar leerlingen graag zijn. Daarvoor zet je activiteiten op poten en werk je voorstellen uit om de school te verbeteren.

Thema's die ter sprake komen:
- "hete hangijzers"
- items uit het schoolreglement
- organisatie IMB-feest